Forberedelser til kjøp av ny bolig

1.

Start med verdivurdering egen bolig

Megleren vil kunne tilby deg en gratis verdivurdering av egen bolig. Dette gir deg en indikasjon på hvor mye din bolig er verdt før evt. kjøp av ny leilighet. For verdivurdering i Kongsberg ta kontakt med Eiendomsmegler 1 ved Lars Martin Nilsrud mobil 92 62 95 60 mail lars.martin.nilsrud@em1.no eller Lars Bredeveien mobil 40 22 61 61 mail lars.bredeveien@em1.no

2.

Sjekk finansiering

Før du legger inn kjøpstilbud så må finansiering og tilhørende finansieringsplan være i orden. Sparebank 1 Buskerud og Vestfold kan tilby deg finansiering. Ta kontakt med rådgiver Håvard Kråuger Urdal i banken på mail haavard.kruge.urdal@sparebank1.no

Du kan også sjekke ut hvor mye du kan låne ved hjelp av bankens lånekalkulator her. Når dette er avklart så kan du bestemme deg for hvilken bolig som passer best for deg og du kan levere kjøpstilbud til megler.

3.

Legg inn bud

Megler vil sjekke finansieringen, og når et kjøpstilbud er akseptert, er selgeren bundet. Du vil så bli innkalt til kontraktsmøte med megler. Her vil man gjennomgå kontrakten og alle vedlegg, i etterkant av møte mottar du så en faktura på 10% av kjøpesummen. Resterende beløp innbetales ved overtakelse.

4.

Kjøp i tidlig fase sett preg på ditt nye hjem

Det vil være mulig å gjøre tilvalg i din bolig utfra prosjektets tilvalgsliste/innredningsguide innenfor gitte frister. Prosjektets kundekonsulent vil bistå deg i denne prosessen. Kjøp av bolig i tidlig fase før byggestart, vil gi større muligheter for tilvalg. Prosjektets kundekonsulent er May Britt Hansen og kan nåes på mail maybritt@signaturhagen.no eller på mobil 99 24 14 15.

5.

Byggestart og framdrift

Når byggestart er besluttet vil du få invitasjon til informasjonsmøte. Her vil det bli gitt generell informasjon om fremdrift, byggeplassbesøk etc. og du vil få ditt første møte med de kontaktpersonene som skal følge deg gjennom prosessen fra kjøp til ferdigstilt bolig.

6.

Byggeplass visning

Det vil arrangeres en byggeplassvisning der du kan komme inn i bygget. Det vil være anledning til å se en eller flere av leilighetene.

7.

Informasjonsmøte før overtakelse

I forkant av overtakelse vil du få invitasjon til et nytt informasjonsmøte hvor det vil bli gitt generell informasjon om prosessen frem mot overtakelse, forretningsfører, etablering av styre, etc.

8.

Ferdigbefaring før overtakelse

Det vil bli gjennomført en ferdigbefaring i forkant av overtakelse. På ferdigbefaringen går man gjennom boligen og sjekker overflater og eventuelle tilvalg. Dersom det skulle være noen feil eller mangler vil dette bli notatført i egen protokoll og utbedringer skal utføres før overtakelse.

9.

Innflytting og overtakelse

Du vil få tilsendt egen innkalling til overtakelse. Leilighetene vil bli gjennomgått på nytt og det vil bli kontrollert at eventuelle feil og mangler fra ferdig befaring er rettet. I tillegg går man igjennom bruk av leiligheten og dens utstyr. Med hver leilighet følger det også en brukerveiledning og informasjon om hvilke leverandører som er benyttet. Ved både ferdigbefaring og overtakelse vil det være en uavhengig takstmann tilstede slik at du kan være trygg på at dine interesser blir ivaretatt.

Fullt oppgjør må være innbetalt før nøkler utleveres.

10.

1 års befaring

Ett år etter overtakelse vil du bli innkalt til en ettårsbefaring hvor man vil rette eventuelle feil som har oppstått i boligen.