Spørreskjema

Signaturhagen - Hage illustrasjon

Det er nyttig for oss som boligutvikler og få tilbakemelding på det vi driver med.

Basert på det du nå har sett av informasjon kan du svare på noen få spørsmål.